Yu Yu Hakusho

VOICE COMPARE: Yu Yu Hakusho
Voice Compares on BTVA: 8

Kurama
Kurama

4 voice comparisons

27,764 views
94 votes

Yusuke Urameshi
Yusuke Urameshi

4 voice comparisons

26,732 views
111 votes

Botan
Botan

4 voice comparisons

24,317 views
79 votes

Kazuma Kuwabara
Kazuma Kuwabara

4 voice comparisons

22,701 views
97 votes

Hiei
Hiei

4 voice comparisons

22,273 views
91 votes

Keiko Yukimura
Keiko Yukimura

3 voice comparisons

17,974 views
83 votes

Koenma
Koenma

4 voice comparisons

15,361 views
75 votes

Genkai
Genkai

2 voice comparisons

14,697 views
78 votes