Rurouni Kenshin Rurouni Kenshin

VOICE COMPARE: Rurouni Kenshin
Voice Compares on BTVA: 9

Kenshin Himura
Kenshin Himura

2 voice comparisons

25,867 views, 76 votes
31 Comments

Sojiro Seta
Sojiro Seta

5 voice comparisons

14,480 views, 49 votes
17 Comments

Kaoru Kamiya
Kaoru Kamiya

4 voice comparisons

13,776 views, 57 votes
15 Comments

Sanosuke Sagara
Sanosuke Sagara

3 voice comparisons

13,485 views, 59 votes
18 Comments

Saito Hajime
Saito Hajime

3 voice comparisons

11,410 views, 57 votes
17 Comments

Yahiko Myojin
Yahiko Myojin

3 voice comparisons

10,456 views, 44 votes
10 Comments

Seijuro Hiko
Seijuro Hiko

4 voice comparisons

9,421 views, 55 votes
10 Comments

Shinta
Shinta

3 voice comparisons

6,761 views, 28 votes
9 Comments

Cho Sawagejo
Cho Sawagejo

2 voice comparisons

3,203 views, 30 votes
12 Comments