Koji Shindo

Koji Shindo


Hiroshi Nakamura is the Japanese voice of Koji Shindo in Ryu ga Gotoku Online.

Video Game: Ryu ga Gotoku Online
Franchise: Yakuza

Incarnations

View all 5 versions of Koji Shindo on BTVA.

Koji Shindo VOICE

CHECK OUT MORE NEWS »

Comments

Add a Comment

Share/Save/Bookmark