TOP LISTINGS

 

Most Titles Directed

Name Is also a Voice Actor # Titles Directed
1. Jin Aketagawa
Jin Aketagawa
No 188
2. Masafumi Mima
Masafumi Mima
No 175
3. Yota Tsuruoka
Yota Tsuruoka
No 163
4. Yoshikazu Iwanami
Yoshikazu Iwanami
No 132
5. Yasunori Honda
Yasunori Honda
No 68
6. Kazuhiro Wakabayashi
Kazuhiro Wakabayashi
No 62
7. Satoshi Motoyama
Satoshi Motoyama
No 52
8. Yasunori Ebina
Yasunori Ebina
No 52
9. Satoki Iida
Satoki Iida
No 48
10. Toshiki Kameyama
Toshiki Kameyama
No 42
11. Katsuyoshi Kobayashi
Katsuyoshi Kobayashi
No 38
12. Kazuya Tanaka
Kazuya Tanaka
No 37
13. Yukio Nagasaki
Yukio Nagasaki
No 33
14. Eriko Kimura
Eriko Kimura
No 33
15. Yasuo Urakami
Yasuo Urakami
No 30
16. Hiromi Kikuta
Hiromi Kikuta
No 29
17. Shoji Hata
Shoji Hata
No 28
18. Katsunori Shimizu
Katsunori Shimizu
No 27
19. Hideyuki Tanaka
Hideyuki Tanaka
No 27
20. Takeshi Takadera
Takeshi Takadera
No 26
21. Toru Nakano
Toru Nakano
No 26
22. Jun Watanabe
Jun Watanabe
No 25
23. Takuya Hiramitsu
Takuya Hiramitsu
Yes 24
24. Masanori Tsuchiya
Masanori Tsuchiya
No 23
25. Yoji Shimizu
Yoji Shimizu
No 23
26. Yuki Matsuoka
Yuki Matsuoka
No 22
27. Hozumi Goda
Hozumi Goda
Yes 19
28. Tsuyoshi Takahashi
Tsuyoshi Takahashi
No 18
29. Fusanobu Fujiyama
Fusanobu Fujiyama
No 16
30. Haru Yamada
Haru Yamada
No 16
31. Toshihiko Nakajima
Toshihiko Nakajima
Yes 15
32. Fumiyuki Go
Fumiyuki Go
No 15
33. Hajime Takakuwa
Hajime Takakuwa
No 15
34. Hideo Takahashi
Hideo Takahashi
No 15
35. Kisuke Koizumi
Kisuke Koizumi
No 14
36. Ryosuke Naya
Ryosuke Naya
No 13
37. Keiko Urakami
Keiko Urakami
No 13
38. Noriyoshi Matsuura
Noriyoshi Matsuura
No 13
39. Yasuyuki Urakami
Yasuyuki Urakami
No 12
40. Akiyoshi Akama
Akiyoshi Akama
No 12
41. Hiroyuki Hayase
Hiroyuki Hayase
No 11
42. Tomohiro Yoshida
Tomohiro Yoshida
No 11
43. Etsuji Yamada
Etsuji Yamada
No 10
44. Keiichi Momose
Keiichi Momose
No 10
45. Hiroto Morishita
Hiroto Morishita
No 10
46. Koji Tsujitani
Koji Tsujitani
Yes 9
47. Noboru Haraguchi
Noboru Haraguchi
No 9
48. Tomoaki Yamada
Tomoaki Yamada
No 9
49. Susumu Aketagawa
Susumu Aketagawa
No 8
50. Takahiro Enomoto
Takahiro Enomoto
No 8
51. Sadayoshi Fujino
Sadayoshi Fujino
No 8
52. Junichi Sato
Junichi Sato
Yes 8
53. Keiichiro Miyoshi
Keiichiro Miyoshi
No 7
54. Akiko Fujita
Akiko Fujita
No 7
55. Koichi Chiba
Koichi Chiba
Yes 7
56. Soichiro Kubo
Soichiro Kubo
No 7
57. Motoi Izawa
Motoi Izawa
No 7
58. Takatoshi Hamano
Takatoshi Hamano
No 7
59. Nobuhiro Komatsu
Nobuhiro Komatsu
No 6
60. Satoshi Yano
Satoshi Yano
No 6
61. Hitomi Matsuki
Hitomi Matsuki
No 6
62. Yuji Mitsuya
Yuji Mitsuya
Yes 6
63. Hikaru Kondo
Hikaru Kondo
No 6
64. Yasushi Nagura
Yasushi Nagura
No 6
65. Ryo Tanaka
Ryo Tanaka
No 6
66. Yayoi Tateishi
Yayoi Tateishi
No 6
67. Tsutomu Kashiwakura
Tsutomu Kashiwakura
Yes 5
68. Yoku Shioya
Yoku Shioya
Yes 5
69. Shigeharu Shiba
Shigeharu Shiba
No 5
70. Kan Mizumoto
Kan Mizumoto
No 5
71. Takahiro Omori
Takahiro Omori
No 4
72. Kaoru Machida
Kaoru Machida
No 4
73. Akira Okuma
Akira Okuma
No 4
74. Noriyuki Abe
Noriyuki Abe
No 4
75. Nobuyuki Abe
Nobuyuki Abe
No 4
76. Shinji Takamatsu
Shinji Takamatsu
Yes 4
77. Akane Maeda
Akane Maeda
No 4
78. Takayuki Yamaguchi
Takayuki Yamaguchi
No 4
79. Chikako Hatano
Chikako Hatano
No 3
80. Toru Kanegae
Toru Kanegae
No 3
81. Minoru Yamada
Minoru Yamada
No 3
82. Satoshi Kato
Satoshi Kato
No 3
83. Hiroshi Mukoyama
Hiroshi Mukoyama
No 3
84. Masakatsu Omuro
Masakatsu Omuro
No 3
85. Seiji Miyazaki
Seiji Miyazaki
No 3
86. Kazuya Torishima
Kazuya Torishima
No 3
87. Hideaki Anno
Hideaki Anno
Yes 3
88. Taisuke Hyuga
Taisuke Hyuga
No 3
89. Kunihiko Ikuhara
Kunihiko Ikuhara
No 3
90. Mori Kaneko
Mori Kaneko
No 2
91. Rie Matsumoto
Rie Matsumoto
No 2
92. Ryosuke Nakamura
Ryosuke Nakamura
No 2
93. Yosuke Morita
Yosuke Morita
No 2
94. Kanji Nakano
Kanji Nakano
No 2
95. Ko Matsuo
Ko Matsuo
No 2
96. Tatsuhito Nakagawa
Tatsuhito Nakagawa
No 2
97. Rika Ishibashi
Rika Ishibashi
No 2
98. Takayuki Inagaki
Takayuki Inagaki
No 2
99. Koji Kasamatsu
Koji Kasamatsu
No 2
100. Zen Kerfoot
Zen Kerfoot
No 2
Share/Save/Bookmark