TOP LISTINGS

 

Most Titles Directed

Name Is also a Voice Actor # Titles Directed
1. Jin Aketagawa
Jin Aketagawa
No 183
2. Masafumi Mima
Masafumi Mima
No 169
3. Yota Tsuruoka
Yota Tsuruoka
No 161
4. Yoshikazu Iwanami
Yoshikazu Iwanami
No 128
5. Yasunori Honda
Yasunori Honda
No 68
6. Kazuhiro Wakabayashi
Kazuhiro Wakabayashi
No 62
7. Satoshi Motoyama
Satoshi Motoyama
No 51
8. Yasunori Ebina
Yasunori Ebina
No 49
9. Satoki Iida
Satoki Iida
No 47
10. Toshiki Kameyama
Toshiki Kameyama
No 38
11. Katsuyoshi Kobayashi
Katsuyoshi Kobayashi
No 37
12. Kazuya Tanaka
Kazuya Tanaka
No 36
13. Eriko Kimura
Eriko Kimura
No 32
14. Yukio Nagasaki
Yukio Nagasaki
No 31
15. Yasuo Urakami
Yasuo Urakami
No 30
16. Hiromi Kikuta
Hiromi Kikuta
No 28
17. Shoji Hata
Shoji Hata
No 26
18. Katsunori Shimizu
Katsunori Shimizu
No 26
19. Toru Nakano
Toru Nakano
No 26
20. Hideyuki Tanaka
Hideyuki Tanaka
No 26
21. Jun Watanabe
Jun Watanabe
No 25
22. Takeshi Takadera
Takeshi Takadera
No 25
23. Takuya Hiramitsu
Takuya Hiramitsu
Yes 24
24. Masanori Tsuchiya
Masanori Tsuchiya
No 22
25. Yoji Shimizu
Yoji Shimizu
No 20
26. Tsuyoshi Takahashi
Tsuyoshi Takahashi
No 18
27. Hozumi Goda
Hozumi Goda
Yes 17
28. Fusanobu Fujiyama
Fusanobu Fujiyama
No 16
29. Yuki Matsuoka
Yuki Matsuoka
No 16
30. Toshihiko Nakajima
Toshihiko Nakajima
Yes 15
31. Hajime Takakuwa
Hajime Takakuwa
No 15
32. Hideo Takahashi
Hideo Takahashi
No 15
33. Haru Yamada
Haru Yamada
No 15
34. Kisuke Koizumi
Kisuke Koizumi
No 13
35. Fumiyuki Go
Fumiyuki Go
No 12
36. Ryosuke Naya
Ryosuke Naya
No 12
37. Keiko Urakami
Keiko Urakami
No 12
38. Noriyoshi Matsuura
Noriyoshi Matsuura
No 12
39. Yasuyuki Urakami
Yasuyuki Urakami
No 11
40. Hiroyuki Hayase
Hiroyuki Hayase
No 11
41. Tomohiro Yoshida
Tomohiro Yoshida
No 11
42. Keiichi Momose
Keiichi Momose
No 10
43. Hiroto Morishita
Hiroto Morishita
No 9
44. Susumu Aketagawa
Susumu Aketagawa
No 8
45. Koji Tsujitani
Koji Tsujitani
Yes 8
46. Takahiro Enomoto
Takahiro Enomoto
No 8
47. Sadayoshi Fujino
Sadayoshi Fujino
No 8
48. Chiaki Yamada
Chiaki Yamada
No 8
49. Junichi Sato
Junichi Sato
Yes 8
50. Noboru Haraguchi
Noboru Haraguchi
No 7
51. Etsuji Yamada
Etsuji Yamada
No 7
52. Motoi Izawa
Motoi Izawa
No 7
53. Akiyoshi Akama
Akiyoshi Akama
No 7
54. Nobuhiro Komatsu
Nobuhiro Komatsu
No 6
55. Akiko Fujita
Akiko Fujita
No 6
56. Koichi Chiba
Koichi Chiba
Yes 6
57. Takatoshi Hamano
Takatoshi Hamano
No 6
58. Tsutomu Kashiwakura
Tsutomu Kashiwakura
Yes 5
59. Satoshi Yano
Satoshi Yano
No 5
60. Yoku Shioya
Yoku Shioya
Yes 5
61. Soichiro Kubo
Soichiro Kubo
No 5
62. Hitomi Matsuki
Hitomi Matsuki
No 5
63. Hikaru Kondo
Hikaru Kondo
No 5
64. Kan Mizumoto
Kan Mizumoto
No 5
65. Yasushi Nagura
Yasushi Nagura
No 5
66. Ryo Tanaka
Ryo Tanaka
No 5
67. Takahiro Omori
Takahiro Omori
No 4
68. Akira Okuma
Akira Okuma
No 4
69. Noriyuki Abe
Noriyuki Abe
No 4
70. Takayuki Yamaguchi
Takayuki Yamaguchi
No 4
71. Yayoi Tateishi
Yayoi Tateishi
No 4
72. Keiichiro Miyoshi
Keiichiro Miyoshi
No 3
73. Chikako Hatano
Chikako Hatano
No 3
74. Toru Kanegae
Toru Kanegae
No 3
75. Minoru Yamada
Minoru Yamada
No 3
76. Shinji Takamatsu
Shinji Takamatsu
Yes 3
77. Masakatsu Omuro
Masakatsu Omuro
No 3
78. Kaoru Machida
Kaoru Machida
No 3
79. Hideaki Anno
Hideaki Anno
Yes 3
80. Kunihiko Ikuhara
Kunihiko Ikuhara
No 3
81. Akane Maeda
Akane Maeda
No 2
82. Mori Kaneko
Mori Kaneko
No 2
83. Rie Matsumoto
Rie Matsumoto
No 2
84. Ryosuke Nakamura
Ryosuke Nakamura
No 2
85. Yosuke Morita
Yosuke Morita
No 2
86. Kanji Nakano
Kanji Nakano
No 2
87. Ko Matsuo
Ko Matsuo
No 2
88. Nobuyuki Abe
Nobuyuki Abe
No 2
89. Tatsuhito Nakagawa
Tatsuhito Nakagawa
No 2
90. Tomomi Mochizuki
Tomomi Mochizuki
No 2
91. Hiroki Urakari
Hiroki Urakari
No 2
92. Naokatsu Tsuda
Naokatsu Tsuda
No 2
93. Osamu Yamasaki
Osamu Yamasaki
No 2
94. Takayuki Inagaki
Takayuki Inagaki
No 2
95. Kazuya Torishima
Kazuya Torishima
No 2
96. Koji Kasamatsu
Koji Kasamatsu
No 2
97. Zen Kerfoot
Zen Kerfoot
No 2
98. Koji Shimizu
Koji Shimizu
No 1
99. Seiji Mizushima
Seiji Mizushima
No 1
100. Keiji Fujiwara
Keiji Fujiwara
Yes 1
Share/Save/Bookmark