TOP LISTINGS

 

Most Titles Directed

Name Is also a Voice Actor # Titles Directed
1. Jin Aketagawa
Jin Aketagawa
No 224
2. Masafumi Mima
Masafumi Mima
No 211
3. Yota Tsuruoka
Yota Tsuruoka
No 186
4. Yoshikazu Iwanami
Yoshikazu Iwanami
No 160
5. Yasunori Honda
Yasunori Honda
No 91
6. Kazuhiro Wakabayashi
Kazuhiro Wakabayashi
No 84
7. Satoki Iida
Satoki Iida
No 68
8. Yoji Shimizu
Yoji Shimizu
No 68
9. Satoshi Motoyama
Satoshi Motoyama
No 66
10. Yasunori Ebina
Yasunori Ebina
No 65
11. Toshiki Kameyama
Toshiki Kameyama
Yes 63
12. Yasuo Urakami
Yasuo Urakami
No 58
13. Eriko Kimura
Eriko Kimura
No 57
14. Hiromitsu Takada
Hiromitsu Takada
No 49
15. Satoshi Kato
Satoshi Kato
No 48
16. Shoji Hata
Shoji Hata
No 46
17. Yukio Nagasaki
Yukio Nagasaki
No 46
18. Keiichiro Miyoshi
Keiichiro Miyoshi
No 44
19. Toru Nakano
Toru Nakano
No 44
20. Katsuyoshi Kobayashi
Katsuyoshi Kobayashi
No 41
21. Jun Watanabe
Jun Watanabe
No 40
22. Kazuya Tanaka
Kazuya Tanaka
No 40
23. Takeshi Takadera
Takeshi Takadera
No 39
24. Hideyuki Tanaka
Hideyuki Tanaka
No 37
25. Hiromi Kikuta
Hiromi Kikuta
No 36
26. Akane Maeda
Akane Maeda
No 34
27. Yuki Matsuoka
Yuki Matsuoka
No 34
28. Nobuhiko Hosaka
Nobuhiko Hosaka
No 33
29. Noriyoshi Matsuura
Noriyoshi Matsuura
No 32
30. Katsunori Shimizu
Katsunori Shimizu
No 31
31. Sadayoshi Fujino
Sadayoshi Fujino
No 30
32. Chiharu Kamio
Chiharu Kamio
No 30
33. Masanori Tsuchiya
Masanori Tsuchiya
No 29
34. Ryosuke Naya
Ryosuke Naya
No 29
35. Shigeharu Shiba
Shigeharu Shiba
No 29
36. Takuya Hiramitsu
Takuya Hiramitsu
Yes 26
37. Kisuke Koizumi
Kisuke Koizumi
No 26
38. Fumiyuki Go
Fumiyuki Go
No 24
39. Hajime Takakuwa
Hajime Takakuwa
No 23
40. Seiji Miyazaki
Seiji Miyazaki
No 23
41. Fusanobu Fujiyama
Fusanobu Fujiyama
No 22
42. Kazuya Torishima
Kazuya Torishima
No 22
43. Toshihiko Nakajima
Toshihiko Nakajima
Yes 21
44. Motoi Izawa
Motoi Izawa
No 21
45. Tsuyoshi Takahashi
Tsuyoshi Takahashi
No 21
46. Haru Yamada
Haru Yamada
No 21
47. Hozumi Goda
Hozumi Goda
Yes 20
48. Susumu Aketagawa
Susumu Aketagawa
No 18
49. Noboru Haraguchi
Noboru Haraguchi
No 18
50. Soichiro Kubo
Soichiro Kubo
No 18
51. Hiroto Morishita
Hiroto Morishita
No 18
52. Akiko Fujita
Akiko Fujita
No 17
53. Hideo Takahashi
Hideo Takahashi
No 17
54. Keiko Urakami
Keiko Urakami
No 16
55. Akiyoshi Akama
Akiyoshi Akama
No 16
56. Kaoru Machida
Kaoru Machida
No 15
57. Yasuyuki Urakami
Yasuyuki Urakami
No 15
58. Hiroyuki Hayase
Hiroyuki Hayase
No 15
59. Nobuhiro Komatsu
Nobuhiro Komatsu
No 14
60. Tsutomu Kashiwakura
Tsutomu Kashiwakura
Yes 13
61. Satoru Enomoto
Satoru Enomoto
No 13
62. Keiichi Momose
Keiichi Momose
No 13
63. Midori Shimazawa
Midori Shimazawa
No 13
64. Takatoshi Hamano
Takatoshi Hamano
No 13
65. Yasushi Nagura
Yasushi Nagura
No 13
66. Tomohiro Yoshida
Tomohiro Yoshida
No 13
67. Hiroshi Nakano
Hiroshi Nakano
No 12
68. Hitomi Matsuki
Hitomi Matsuki
No 12
69. Takahiro Enomoto
Takahiro Enomoto
No 11
70. Ippo Yamada
Ippo Yamada
No 11
71. Tomoaki Yamada
Tomoaki Yamada
No 11
72. Etsuji Yamada
Etsuji Yamada
No 11
73. Hiroshi Mukoyama
Hiroshi Mukoyama
No 11
74. Aya Mizoguchi
Aya Mizoguchi
No 11
75. Tsuyoshi Kaizawa
Tsuyoshi Kaizawa
No 11
76. Chikako Hatano
Chikako Hatano
No 11
77. Ryo Tanaka
Ryo Tanaka
No 11
78. Sumiko Shindo
Sumiko Shindo
No 11
79. Yayoi Tateishi
Yayoi Tateishi
No 11
80. Koji Tsujitani
Koji Tsujitani
Yes 10
81. Koichi Chiba
Koichi Chiba
Yes 10
82. Ryoichi Uchikoshi
Ryoichi Uchikoshi
No 10
83. Teruaki Sugawara
Teruaki Sugawara
No 9
84. Toshio Sato
Toshio Sato
No 9
85. Satoshi Yano
Satoshi Yano
No 9
86. Junichi Sato
Junichi Sato
Yes 9
87. Shinji Takamatsu
Shinji Takamatsu
Yes 8
88. Takayuki Yamaguchi
Takayuki Yamaguchi
No 8
89. Junko Araki
Junko Araki
No 8
90. Atsumi Tashiro
Atsumi Tashiro
No 8
91. Zen Kerfoot
Zen Kerfoot
No 8
92. Taisuke Hyuga
Taisuke Hyuga
No 7
93. Kimiko Kai
Kimiko Kai
No 7
94. Kaori Fukui
Kaori Fukui
No 7
95. Yuka Sasaki
Yuka Sasaki
No 7
96. Takatoshi Yoda
Takatoshi Yoda
No 7
97. Akira Okuma
Akira Okuma
No 7
98. Nobuyuki Abe
Nobuyuki Abe
No 7
99. Shino Ohta
Shino Ohta
No 7
100. Rika Ishibashi
Rika Ishibashi
No 7
Share/Save/Bookmark