Thread: Black Lagoon
View Single Post
Old 07-20-2020   #18
8000 Saiyans
Member
 
8000 Saiyans's Avatar
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 510
Default Re: Black Lagoon

Black Lagoon (80's)

Toru Furuya - Rock
Masako Katsuki - Revy
Kenji Utsumi - Dutch
Toshio Furukawa - Benny
Toshiko Fujita - Balalaika
Daisuke Gori - Boris
Shuichi Ikeda - Mr. Chang
Keiko Toda - Shenhua
Hochu Otsuka - Leigharch
Koji Totani - Abrego
Banjo Ginga - Verrochio
Hirotaka Suzuoki - Ronnie the Jaws
Kazumi Tanaka - Chin
Ryoichi Tanaka - Luak
Kazuko Sugiyama - Eda
Masako Nozawa - Yolanda
Takeshi Kusao - Rico
Kosei Tomita - Bao
Seizo Kato - Chief Watsup
Yoshito Yasuhara - The Captain
Hiromi Tsuru - Sawyer the Cleaner
Kozo Shioya - Claude "Torch" Weaver
Kazuki Yao - Lotton the Wizard
Shinji Ogawa - Shane Caxton
Hiroya Ishimaru - Wentzel Ahbe
Mugihito - Matsuda
Takaya Hashi - Spielberger
Chikao Otsuka - Ratchman
Hideyuki Hori - Gruppenfuhrer
Ryuzaburo Otomo - Fritz Stanford
Koji Yada - Sir Alfred
Hidekatsu Shibata - Takenaka
Yusaku Yara - Ibraha
Sumi Shimamoto - Yukio Washimine
Jurota Kosugi - Ginji Matsukazi
Iemasa Kayumi - Tsugio Bando
Masashi Ebara - Yoshida
Shigeru Chiba - Chaka
Katsuhiko Kobayashi - Mr. Lovelace
Kazue Komiya - Garcia
Keiko Han - Roberta
Noriko Hidaka - Fabiola
Masane Tsukayama - Kageyama
Mayumi Tanaka and Mami Koyama - Hansel and Gretel
Naoko Matsui - Greenback Jane
Takashi Taniguchi - Russell
Takeshi Aono - Vasili Laptev

Last edited by 8000 Saiyans; 01-02-2021 at 02:44 PM.
8000 Saiyans is online now   Reply With Quote