Ikki Tousen

Franchise: Ikki Tousen
All Characters

Hakufu SonsakuHakufu Sonsaku
13 incarnations
Unchou Kan'uUnchou Kan'u
13 incarnations
Shimei RyomouShimei Ryomou
12 incarnations
Housen RyofuHousen Ryofu
9 incarnations
Koukin ShuuyuKoukin Shuuyu
11 incarnations
Gentoku RyuubiGentoku Ryuubi
10 incarnations
Myousai KakouenMyousai Kakouen
9 incarnations
Ekitoku ChouhiEkitoku Chouhi
10 incarnations
Shiryuu Chou'unShiryuu Chou'un
10 incarnations
Genpou Saji / Shishi OuinGenpou Saji / Shishi Ouin
6 incarnations
Moutoku SousouMoutoku Sousou
9 incarnations
Bunwa KakuBunwa Kaku
4 incarnations
Koumei ShokatsuryouKoumei Shokatsuryou
9 incarnations
GoeiGoei
5 incarnations
Mouki BachouMouki Bachou
2 incarnations
Chubou Sonken / ShoukyouChubou Sonken / Shoukyou
3 incarnations
GakushuGakushu
6 incarnations
Genjou KakoutonGenjou Kakouton
7 incarnations
Ten'iTen'i
6 incarnations
Genpou SajiGenpou Saji
4 incarnations
Chuukou KyochoChuukou Kyocho
6 incarnations
Youjou BashokuYoujou Bashoku
4 incarnations
Shikou SoujinShikou Soujin
5 incarnations
UkitsuUkitsu
3 incarnations
Chutatsu ShibaiChutatsu Shibai
4 incarnations
Hakugen RikusonHakugen Rikuson
5 incarnations
Genka KadaGenka Kada
3 incarnations
Chuei TotakuChuei Totaku
2 incarnations
MouyuuMouyuu
2 incarnations
MoukakuMoukaku
2 incarnations
Kansho KochuKansho Kochu
4 incarnations
Houkou KakukaHoukou Kakuka
3 incarnations
Shigi TaishijiShigi Taishiji
2 incarnations
Koudai ChinkyuuKoudai Chinkyuu
2 incarnations
ChoushouChoushou
3 incarnations
GanryouGanryou
2 incarnations
SuikyouSuikyou
3 incarnations
Shikou ChoukouShikou Choukou
3 incarnations
ChousenChousen
3 incarnations
En'inEn'in
KanpeiKanpei
2 incarnations
Bunen ChouryouBunen Chouryou
2 incarnations
HimikoHimiko
2 incarnations
Mitsuyoshi YagyuMitsuyoshi Yagyu
2 incarnations
Benkei MusashiboBenkei Musashibo
BunshuuBunshuu
2 incarnations
ShisonzuiShisonzui
2 incarnations
Kouha KanneiKouha Kannei
KoshajiKoshaji
Bunyaku KansuiBunyaku Kansui
RikakuRikaku
Yoshitsune Kuro MinamotoYoshitsune Kuro Minamoto
2 incarnations
KenteiKentei
Koumei JokouKoumei Jokou
AtoAto
Tokubou TeifuTokubou Teifu
Shizen OusouShizen Ousou
Inshun HozoinInshun Hozoin
Bunsoku UkinBunsoku Ukin
KayuKayu
Bunken GakushinBunken Gakushin
Shungai ChoukouShungai Choukou
Bundai SonkenBundai Sonken
BokurokuBokuroku
HannoHanno
Seirei RyuyoSeirei Ryuyo
ToutatsuToutatsu
Kaietsu IdoKaietsu Ido
TanfukuTanfuku
Takezou Takezou "Musashi" Shinmen
KotetsuKotetsu
Chuubou SonkenChuubou Sonken
MuramasaMuramasa
Doman AshiyaDoman Ashiya
EkisaiEkisai
ShikyoShikyo
NansaiNansai

Comments

Add a Comment

Share/Save/Bookmark