Sarah Williams

Sarah Williams

Favorite Character Poll

Vote for your favorite Sarah Williams character and see the results as voted for by the BTVA community.

Who's your favorite Sarah Williams role? *
Sayaka Miki
20.7% (44 votes)
Nonon Jakuzure
20.7% (44 votes)
Lisbeth / Rika Shinozaki
19.2% (41 votes)
Uni / Black Sister
7.5% (16 votes)
Peacock
6.1% (13 votes)
Neferpitou
5.6% (12 votes)
Jinx
5.2% (11 votes)
Linne
1.4% (3 votes)
Yuniko Kozuki
1.4% (3 votes)
Chihaya Mifune
1.4% (3 votes)
Metallia
1.4% (3 votes)
Felix Argyle
0.9% (2 votes)
Myron Alexius
0.9% (2 votes)
Midari Ikishima
0.9% (2 votes)
Puck
0.9% (2 votes)
Sailor Star Healer / Yaten Kou
0.9% (2 votes)
Santamu
0.5% (1 vote)
Mist
0.5% (1 vote)
Satsuki
0.5% (1 vote)
Natsuki Nakagawa
0.5% (1 vote)
Lulu Baran
0.5% (1 vote)
Mami
0.5% (1 vote)
Berserker of Black / Frankenstein's Monster
0.5% (1 vote)
Mirai Sarutobi
0.5% (1 vote)
Lydia Nolan
0.5% (1 vote)
Laevatein
0.5% (1 vote)
213 Total Votes

Comments

Add a Comment

Faved by 137 BTVA Members
Share/Save/Bookmark
Play VoiceReact - a voice acting and improv game
VOICE COMPARES
Listen to other actors who have also voiced this Sarah Williams character.