Max Mittelman

Max Mittelman

Favorite Character Poll

Vote for your favorite Max Mittelman character and see the results as voted for by the BTVA community.

Who's your favorite Max Mittelman role? *
Ryuji Sakamoto
24.4% (97 votes)
Saitama
21.9% (87 votes)
Leo
10.1% (40 votes)
King
8.0% (32 votes)
Meruem
5.0% (20 votes)
Kousei Arima
4.8% (19 votes)
Plagg
3.0% (12 votes)
Atsushi Nakajima
2.8% (11 votes)
Inaho Kaizuka
2.3% (9 votes)
Gray
1.3% (5 votes)
McBurn
1.3% (5 votes)
Blurr
1.0% (4 votes)
Hikari Sakishima
1.0% (4 votes)
Shirou Kotomine
1.0% (4 votes)
Logy Ficsario
1.0% (4 votes)
Konohamaru Sarutobi
0.8% (3 votes)
Fidel Camuze
0.8% (3 votes)
Yunan
0.8% (3 votes)
Kaden
0.8% (3 votes)
Hiroto Shijima
0.5% (2 votes)
Red XIII
0.5% (2 votes)
Caramba
0.5% (2 votes)
Hisamitsu Noto
0.5% (2 votes)
Harry Osborn
0.5% (2 votes)
Io Fleming
0.5% (2 votes)
Forrest
0.5% (2 votes)
Eishiro Yabuki
0.5% (2 votes)
Ritsu Kageyama
0.3% (1 vote)
Arataki Itto
0.3% (1 vote)
Red Velvet Cookie
0.3% (1 vote)
Sabito
0.3% (1 vote)
Tee
0.3% (1 vote)
Ein Dalton
0.3% (1 vote)
Troy Calypso
0.3% (1 vote)
Trondo
0.3% (1 vote)
Bobo
0.3% (1 vote)
Haruto Kurosawa
0.3% (1 vote)
Parasite
0.3% (1 vote)
Todomatsu
0.3% (1 vote)
Hallelujah
0.3% (1 vote)
Yoshida the Mimic
0.3% (1 vote)
Rhino
0.3% (1 vote)
Shigure
0.3% (1 vote)
Guy in Line
0.3% (1 vote)
398 Total Votes

Comments

Add a Comment

Faved by 179 BTVA Members
Share/Save/Bookmark
VOICE ACTING GAME
Play VoiceReact - a voice acting and improv game • an online voice acting & improv game.
• create original or quoted scenes of dialogue.
• multi or single player modes.
• for new or experienced voice actors. PLAY NOW!
VOICE COMPARES
Listen to other actors who have also voiced this Max Mittelman character.
CHECK OUT ALL VOICE COMPARES »