Ian Sinclair

Ian Sinclair

Date Of Birth: Mar 2, 1984
Birth Place: Dallas, Texas, USA

Popularity: 38th All Time, 65th This Week

View Voice Director profile

Contact Info:

Ian Sinclair Voices

Credits On BTVA: 191 Roles from 184 Titles  [ Only show characters with sound clips ]
Additional Voice Credits on BTVA: 2

 • ALL
 • SHOWS
  (145)
 • MOVIES
  (15)
 • GAMES
  (18)
 • SHORTS
  (3)
 • NARR.
  (1)
 • ADD.
  (2)

SHOWS

NARRATIONComments

Add a Comment

Faved by 250 BTVA Members
Favorite Role
Who's your favorite Ian Sinclair role? *
Dandy
19.1% (61 votes)
Brook
14.4% (46 votes)
Whis
11.9% (38 votes)
Romano
8.2% (26 votes)
Berkut
7.8% (25 votes)
Bardroy
6.9% (22 votes)
Worick Arcangelo
3.8% (12 votes)
Ryner Lute
3.1% (10 votes)
Toriko
2.2% (7 votes)
Zaveid
2.2% (7 votes)
Sousuke Yamazaki
1.9% (6 votes)
Daikoku
1.6% (5 votes)
Kaoru Seo
1.6% (5 votes)
Rashid
1.6% (5 votes)
Juzo Sakakura
1.3% (4 votes)
Shiho Kimizuki
1.3% (4 votes)
Yomotsu Hirasaka / Twelfth
1.3% (4 votes)
Touji Ato
0.9% (3 votes)
Gija
0.9% (3 votes)
Hajime Sugoroku
0.9% (3 votes)
Zapp Renfro
0.9% (3 votes)
Hirato
0.9% (3 votes)
The Reaper
0.6% (2 votes)
Mitsuhide
0.6% (2 votes)
Otohiko
0.6% (2 votes)
Ginei Morioka
0.6% (2 votes)
R
0.3% (1 vote)
Dallas Genoard
0.3% (1 vote)
Tatsumi
0.3% (1 vote)
Chuck
0.3% (1 vote)
Akoz
0.3% (1 vote)
Kaname Asahina
0.3% (1 vote)
Takeru Ooyama
0.3% (1 vote)
Mezo Shoji
0.3% (1 vote)
Gordeau
0.3% (1 vote)
319 Total Votes