Browse CHARACTERS
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ
Hakushin

Hakushin

TV SHOW: InuYasha
FRANCHISE: InuYasha

VOICE OF Hakushin

Share/Save/BookmarkLatest Comments

Add a Comment