4th Annual BTVA Voice Acting Awards - Movies
Browse CHARACTERS
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ

"Y" CHARACTERS

Yi-ShiYi-Shi
YiipeYiipe
YinYin
YinYin
YinYin
YinYin
Yin DooYin Doo
YingYing
YingYing
YingYing
YingYing
Ying YangYing Yang
YinsenYinsen
Yinsu YakamuraYinsu Yakamura
YippeeYippee
Yippee Yi CoyoteYippee Yi Coyote
YivoYivo
YizhaiYizhai
YmirYmir
YmirYmir
YmirYmir
YmirYmir
YnaraYnara
YneniYneni
YoYo
YoYo
YoYo
Yo SatoYo Sato
Yo Seng KaiYo Seng Kai
Yo-Ou JokakuYo-Ou Jokaku
Yo-YoYo-Yo
Yo-YoYo-Yo
Yo-YoYo-Yo
YoaYoa
YoannYoann
YobaYoba
YocchiYocchi
YochevedYocheved
YodaYoda
Yoda CosplayerYoda Cosplayer
Yodai HigashizawaYodai Higashizawa
Yoga TeacherYoga Teacher
Yoga TrainerYoga Trainer
Yogar LysteYogar Lyste
YogiYogi
YogiYogi
Yogi BearYogi Bear