Lord of the Rings Voice Compares
Browse CHARACTERS
#ABCDEF
GHIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ

"R" CHARACTERS

ReegsReegs
ReekaReeka
ReekoReeko
ReekonReekon
Reelo BarukReelo Baruk
ReenaReena
ReenaReena
Reena ArfolgReena Arfolg
Reenactment TimReenactment Tim
ReenasReenas
ReenieReenie
ReepicheepReepicheep
ReepyrReepyr
ReeseReese
Reese ArnoReese Arno
Reeve TuestiReeve Tuesti
ReeverReever
RefRef
RefRef
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
RefereeReferee
Referee #1Referee #1
Referee (Korakuen Hall)Referee (Korakuen Hall)
Referee (Osaka Prefectural Gymnasium)Referee (Osaka Prefectural Gymnasium)
ReflectorReflector
ReflexReflex
RefuteRefute
RegReg
RegReg
RegReg
Reg the PaintbrushReg the Paintbrush
Regal BryantRegal Bryant
Regalyan D'MarcallRegalyan D'Marcall
ReganRegan
ReganRegan
ReganRegan
Regatz ArrowRegatz Arrow
Regel DelyusRegel Delyus
RegenRegen
Regene RegettaRegene Regetta
Regent of the MaskRegent of the Mask
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
ReggieReggie
Reggie (Sinnoh)Reggie (Sinnoh)
Reggie (Squirrel)Reggie (Squirrel)
Reggie BullnerdReggie Bullnerd
Reggie MantleReggie Mantle
Reggie MoonshroudReggie Moonshroud
Reggie RocketReggie Rocket
Reggie RoweReggie Rowe
Reggie the RhinoReggie the Rhino
Reggie TrashReggie Trash
Reggie Van DoughReggie Van Dough
Reggie WassersteinReggie Wasserstein
Reggie WeavilReggie Weavil
RegiceRegice
RegigigasRegigigas